Neostata

Uždaroji akcinė bendrovė Neostata  statybinė įmonė savo veiklą pradėjo 2016 m. Bendrovė vykdo generalinio rangovo funkcijas, profesionaliai ir kokybiškai atlieka įvairius bendrastatybinius ir specialiuosius darbus, teikia projektavimo paslaugas.

9001
14001
45001
1-icon

Tikslas

Įgyti patikimo rangovo reputaciją, siekti, kad mūsų teikiamos paslaugos viršytų užsakovo lūkesčius.

2-icon

Misija

Teikti rinkai ypatingos svarbos statybos objektų projektavimo ir statybos rangovo paslaugas, atitinkančias klientų ir teisės aktų reikalavimus.

3-icon

Vizija

Tapti lyderiais ypatingos svarbos statybos objektų projektavimo ir statybos rangovų rinkoje, užtikinant stabilią ir aukštą paslaugų kokybę. Siekdami strateginių tikslų įgyvendinimo, bendradarbiaujame su suinteresuotomis šalimis: klientais, tiekėjais, kontroliuojančiomis institucijomis, partneriais, darbuotojais. Atsakingai elgiamės su gamta, aplinka. Užtikriname darbuotojams tinkamas darbo ir veiklos saugos ir sveikatos sąlygas. Vykdome veiklai keliamus teisės aktų reikalavimus.

Statybos produkcijos sertifikavimo centro atestatas suteikia teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: gatvės; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai; statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir vietovėje.

Statybos darbų sritys: Bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Įmonės kodas: 124586882
PVM mokėtojo kodas: LT100008483217
Atsiskaitomoji sąskaita: LT427044060000300042
Mobilus telefonas: +370 699 68105
El. paštas: info@neostata.lt

UAB „Neostata“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Siekdami teikti profesionalias ir kokybiškas paslaugas, mes laikomės šių integruotos vadybos sistemos taikymo politikos nuostatų:

 • Stiprinti užimamą rinkos poziciją, nuolatos analizuojant klientų poreikius bei lūkesčius, siekiant jų patenkinimo bei viršijimo.
 • Kurti motyvuojančią darbo aplinką – kiekvienam organizacijos darbuotojui sudaryti sąlygas realizuoti sugebėjimus savo paties ir organizacijos naudai; sudaryti kompetencijos gerinimo galimybes.
 • Gerinti veiklos valdymą taikant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti faktinių duomenų ir informacijos analizės pagrindu.
 • Atitikti standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015; LST EN ISO 45001:2018 reikalavimus ir nuolatos gerinti integruotos kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos efektyvumą ir rezultatyvumą.
 • Užtikrinti profesinės rizikos valdymą (kontrolę) įmonėje: nuolatinį profesinės rizikos vertinimą, priemonių profesinei rizikai šalinti (mažinti) rengimą ir įgyvendinimą, nuolatinį DSS būklės įmonėje gerinimą.
 • Užtikrinti aplinkosaugos taršos prevenciją ir reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo rodiklių gerinimą.
 • Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kiekvieno darbuotojo asmeninės atsakomybės ugdymas teikiant kokybišką produktą, tausojant supančią aplinką, saugant savo ir šalia dirbančiųjų sveikatą – visuotinio dalyvavimo principo įgyvendinimas organizacijos mastu.
 • Bendradarbiauti su tiekėjais ir subrangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir darbo rezultatams.

UAB „NEOSTATA“ tvirtina, kad teikiamų paslaugų kokybė yra kritinis verslo sėkmės veiksnys, todėl prisiima atsakomybę už integruotos vadybos sistemos įgyvendinimą ir įsipareigoja:

 • Taikyti integruotą kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą – kliento, teisinių ir kitų organizacijos veiklai taikomų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimui;
 • Skirti išteklius šiai politikai įgyvendinti, integruotai vadybos sistemai palaikyti ir tobulinti;
 • Užtikrinti darbuotojų darbo sąlygų gerinimą;
 • Spręsti įmonės veiklai aktualius socialinius ir aplinkosaugos klausimus;
 • Bendradarbiauti su įmonės veikla suinteresuotomis šalimis;
 • Vadovautis vertybiniais principais, puoselėjančiais pagarbą žmogui, visuomenei bei gamtai.